Dzięki doświadczonemu zespołowi ekspertów w dziedzinie zarządzania nieruchomościami świadczymy aktywne usługi takie jak obsługa techniczna budynków mające na celu zwiększenie wartości nieruchomości i dochodu netto z ich eksploatacji, zaspokojenie potrzeb najemców i zwiększenie ich trwałości. Przy pomocy indywidualnych rozwiązań i entuzjastycznego zespołu identyfikujemy i wspieramy środki mające na celu zwiększenie wartości źle zarządzanej nieruchomości. Nasz najwyższy profesjonalizm i duże doświadczenie pozwalają nam stworzyć warunki niezbędne dla Twoich potrzeb. Przygotowujemy sprawdzone i ustrukturyzowane procedury, aby zapewnić racjonalne i niezawodne zarządzanie. Nasze zespoły ekspertów zapewniają profesjonalną i właściwą obsługę każdego aspektu jaki dotyczy facility management warszawa, w tym raportowania na najwyższym poziomie. Osiągamy i utrzymujemy odpowiedni poziom standardów technicznych dla zarządzanych nieruchomości przy optymalnych kosztach, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z prawem i regulacjami. Stosując ustrukturyzowane plany utrzymania, utrzymujemy nieruchomość w dobrym stanie i przewidywalnych kosztach. Usługi takie jak instalacje niskoprądowe oraz czyszczenie wentylacji kraków świadczone są poprzez zawieranie opłacalnych umów serwisowych. Ponadto analizujemy zużycie energii, a także identyfikujemy i wdrażamy środki mające na celu optymalizację zużycia energii. Monitorujemy przyjęte przepisy ustawowe i wykonawcze, które wpływają na obowiązki właścicieli nieruchomości, i zapewniamy przeprowadzenie niezbędnych kontroli i usunięcie braków.