Nie tylko zarządzamy obiektami – tworzymy historie sukcesu. Jesteśmy przekonani, że we współczesnym świecie zarządzanie techniczne kraków to nie tylko kompetentna obsługa techniczna budynku, utrzymanie czystości i planowane naprawy, ale także tworzenie atmosfery i zarządzanie nią. Zarządzanie nieruchomościami, inaczej facility menagement kraków składa się z trzech części – technicznej, administracyjnej i handlowej. W każdym z nich znajdują się podstawowe zadania, które firma zarządzająca rozwiązuje dla właściciela. Jej usługi są opłacane z czynszów otrzymywanych przez inwestora. Firma zarządzająca reprezentuje interesy właściciela i przemawia do najemców o tym statusie. Komunikacja między nią a inwestorem odbywa się w formie raportowania, właściciel regularnie otrzymuje raporty z wykonanych prac i stanu nieruchomości. Przy odpowiednio świadczonych usługach takich jak obsługa techniczna budynków inwestor nie będzie tracić czasu na rozwiązywanie bieżących problemów związanych z utrzymaniem nieruchomości. Oczywiście ma mechanizm kontrolny, który pozwala mu ocenić wszystko, co dzieje się z obiektem. Jednocześnie aktywny udział inwestora nie jest wymagany: jest to pasywny biznes inwestycyjny, który pozwala właścicielowi skoncentrować się na głównej pracy. Chociaż wszystkie trzy elementy zarządzania nieruchomościami są ze sobą powiązane, są to całkowicie różne zadania, które są wykonywane przez różnych specjalistów. Na przykład zarządzanie komercyjne obejmuje prowadzenie spraw spółki, kontrolę płatności czynszu. Zarządzanie techniczne obejmuje taki zakres jak instalacje niskoprądowe, jak również czyszczenie wentylacji kraków.